• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Email Drukuj PDFUNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Z dnia 11.07.2014r.


Dotyczy-  zapytania ofertowego z zachowaniem konkurencyjności na przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych podczas wyjazdu integracyjnego dla 10 osób.

Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brojcach
realizator projektu „Aktywni=Samodzielni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Unieważnia procedurę zapytania ofertowego ogłoszoną w dniu 11.07.2014r. zmierzającą do wyboru oferenta na przeprowadzenie treningu pn. ”Kompetencje społeczne podczas wyjazdu integracyjnego”.

Uzasadnienie:
W trakcie postępowania ofertowego stwierdzono błąd formalny w dokumentacji ofertowej mogący tworzyć wadę uniemożliwiającą podpisanie ważnej umowy z wybranym oferentem.
Procedura wyboru wykonawcy w trybie zapytania ofertowego zostanie ponownie wznowiona.


 

Zapytanie Ofertowe - „Kucharz małej Gastronomii”

Email Drukuj PDF

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 23.07.2014r.

W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Gryficach projektu „Aktywni = Samodzielni”, w ramach Poddziałania 7.1.2 PO KL, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszam do przedstawienia oferty cenowej. Niniejsza oferta  nie jest częścią postępowania przetargowego, lecz służy jedynie analizie cen rynkowych.

ZAMAWIAJĄCY:

Ośrodek Pomocy Społecznej

72-304 Brojce, ul. Długa 48

NIP: 857-183-24-65

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie usługi szkoleniowej „Kucharz małej Gastronomii” dla 3 osób.

Łącznie na szkolenie minimum 150 godzin zegarowych, realizacja maksymalnie 6 godzin dziennie. Uczestnicy to osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie Gminy Brojce i Gryfice.

Miejsce realizacji szkolenia-Trzebiatów, Gryfice.

W celu wykonania zamówienia Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska prawo do dysponowania pomieszczeniem  spełniającym podstawowe warunki dla przeprowadzenia szkolenia, oraz wyposaży uczestników (nieodpłatnie) w niezbędne materiały szkoleniowe.

Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia serwis kawowy (kawa, herbata, cukier, mleko, ciastka)

 

Więcej…
 

Zapytanie Ofertowe - „Kurs kroju i szycia”

Email Drukuj PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia  23.07.2014r.


W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Gryficach projektu „Aktywni = Samodzielni”,         w ramach Poddziałania 7.1.2 PO KL, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszam do przedstawienia oferty cenowej .

Niniejsze oferty nie są częścią postępowania przetargowego, lecz służą jedynie analizie cen rynkowych.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

72-300 Gryfice, ul. Dworcowa 22

NIP: 857-17-06-418

 

Więcej…
 

Zapytanie Ofertowe - Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Florystyka i bukieciarstwo”

Email Drukuj PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE

Z dnia 23.07.2014r.


W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Gryficach projektu „Aktywni = Samodzielni”, w ramach Poddziałania 7.1.2 PO KL, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszam do przedstawienia oferty cenowej .

Niniejsze oferty nie są częścią postępowania przetargowego, lecz służą jedynie analizie cen rynkowych.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

72-300 Gryfice, ul. Dworcowa 22

NIP: 857-17-06-418

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Florystyka i bukieciarstwo”

dla 10 uczestników projektu.

Szkolenie obejmować powinno minimum 50 godzin dydaktycznych  łącznie /teoria i praktyka/, maksymalnie 6 godzin zegarowych dziennie.

Miejsce realizacji szkolenia – Gryfice

Więcej…
 

Zapytanie Ofertowe -Trening kompetencji społecznych podczas jednodniowego wyjazdu integracyjnego do Skansenu Chleba w Ustroniu

Email Drukuj PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 23.07.2014r.

 

W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Gryficach projektu „Aktywni = Samodzielni”, w ramach Poddziałania 7.1.2 PO KL, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszam do przedstawienia oferty cenowej .

Niniejsze oferty nie są częścią postępowania przetargowego, lecz służą jedynie analizie cen rynkowych.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

72-300 Gryfice, ul. Dworcowa 22

NIP: 857-17-06-418

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie :

Treningu kompetencji społecznych podczas jednodniowego wyjazdu integracyjnego do Skansenu Chleba w Ustroniu Morskim dla 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi.

 

Więcej…
 


Strona 1 z 4

Tłumacz

Polish English German

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości