• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Email Drukuj PDF

Gryfice, dnia 22.09.2014r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach  informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe  zamieszczone na stronie internetowej z  dnia 11.09.2014r w sprawie zorganizowania kursu „Prawo jazdy kat. B” dla 2 uczestników projektu  systemowego pn.”Aktywni = Samodzielni”,  nie płynęła żadna oferta.

Informuję, że unieważniono postępowanie z uwagi na brak ofert.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Gryfice 22.09.2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dotycząca  wyboru  ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe  zamieszczone na stronie internetowej  dnia 02.09.2014 r. w sprawie „przeprowadzenia i zorganizowania warsztatów umiejętności wychowawczych
w formie wyjazdu szkoleniowo integracyjnego z wyżywieniem i transportem dla 25 osób w trym 16-ro dzieci”
dla uczestników projektu  pn. „Aktywni = Samodzielni”, wpłynęło 6 ofert.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach  informuje, że do realizacji  wymienionego zadania  wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy: Galicyjskie Centrum Edukacji sp. z oo – LIDER z siedzibą: 30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73.

 

Zapytanie Ofertowe - 2-dniowego wyjazdowego Treningu kompetencji społecznych pn. ”Jestem aktywny” w Barlinku

Email Drukuj PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 19.09.2014r.

W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   w Gryficach projektu „Aktywni=Samodzielni”, w ramach Poddziałania 7.1.2 PO KL, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszam do przedstawienia oferty cenowej.

Niniejsze oferty nie są częścią postępowania przetargowego, lecz służą jedynie analizie cen rynkowych.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

72-300 Gryfice, ul. Dworcowa 22

NIP: 857-17-06-418

 

Więcej…
 

Sprostowanie do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Email Drukuj PDF

 

 

Brojce 18.09.2014r.

Sprostowanie do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Przedmiotem zapytania jest zorganizowanie i przeprowadzenie połączonych warsztatów doradztwa zawodowego z warsztatami aktywizacyjno – motywacyjnych ukierunkowanych na określenie predyspozycji zawodowych poszczególnych uczestników, rozwój osobisty uczestników projektu w zakresie takich umiejętności, jak: komunikacja, autoprezentacja, asertywność, radzenie sobie z emocjami, rozwiązywanie konfliktów, efektywne zarządzanie swoją karierą, mocne strony i ich wykorzystanie w karierze zawodowej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej itp.,  dla  10 uczestników projektu.

W zapytaniu jest: Zamówienie obejmuje: - Zamawiający we własnym zakresie zapewni trenera do prowadzenia warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego ze stosownymi uprawnieniami i doświadczeniem zawodowym.

Powinno być:

Zamówienie obejmuje: -Wykonawca we własnym zakresie zapewni trenera do prowadzenia warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego ze stosownymi uprawnieniami i doświadczeniem zawodowym.

Kierownik OPS Brojce

Małgorzata Pszczoła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie Ofertowe - zorganizowanie i przeprowadzenie połączonych warsztatów doradztwa zawodowego z warsztatami aktywizacyjno – motywacyjnymi

Email Drukuj PDF

 

Niniejsze oferta nie są częścią postępowania przetargowego, lecz służą jedynie analizie cen rynkowych.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Ośrodek Pomocy Społecznej

72-304 Brojce, ul. Długa 48

NIP: 857-183-24-65

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie połączonych warsztatów doradztwa zawodowego z warsztatami aktywizacyjno – motywacyjnych ukierunkowanych na określenie predyspozycji zawodowych poszczególnych uczestników, rozwój osobisty uczestników projektu w zakresie takich umiejętności, jak: komunikacja, autoprezentacja, asertywność, radzenie sobie z emocjami, rozwiązywanie konfliktów, efektywne zarządzanie swoją karierą, mocne strony i ich wykorzystanie w karierze zawodowej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej itp.,  dla  10 uczestników projektu.

 

Więcej…
 


Strona 1 z 5

Tłumacz

Polish English German

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości